"Parytet wymiany został ustalony w oparciu o średni kurs akcji MCI oraz spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień publikacji raportu bieżącego RB 20/2020 dotyczącego planowanego połączenia spółek (tj. 30 października 2020 r.) i wynosi 91:100, co oznacza, że w procesie połączenia spółki z MCI akcjonariusz spółki za 100 akcji spółki otrzyma 91 akcji MCI" - czytamy w komunikacie.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)