"Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. postanawia zysk spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 35 693 390,77 zł podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 7 103 005,8 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy a pozostała kwotę 25 590 384,97 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki,

b) AB S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł brutto na jedną akcję (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych)" - czytamy w projekcie.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 28 grudnia 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 11 stycznia 2020 r., podano także.

Grupa AB odnotowała 66,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (1 lipca 2019 - 30 czerwca 2020) wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 r. wyniósł 35,69 mln zł wobec 35,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) miała 8,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)