Zysk operacyjny wyniósł 78,3 mln zł wobec 47,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"W trzecim kwartale obserwowaliśmy na wielu rynkach ożywienie popytu po okresie lockdownu w marcu i kwietniu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło nam to wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników, które przekroczyły nasze wcześniejsze oczekiwania. Koniunktura rynkowa wspiera nas również w czwartym kwartale, choć oczywiście kluczowy będzie grudzień, który historycznie zawsze był okresem wzmożonej sprzedaży AGD" - powiedział członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych Michał Rakowski, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 859,1 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 780,1 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 102,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 70,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 133,4 mln zł w porównaniu z 2 141,1 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Amica zanotowała w trzech kwartałach 2020 roku zbliżone w ujęciu rok do roku przychody ze sprzedaży (ponad 2,1 mld zł), co przy wzroście marży EBITDA o 1,5 pkt. proc. oznaczało wypracowanie 181,1 mln wyniku EBITDA (+21,6% r/r). Jeszcze mocniej wzrosła rentowność na poziomie wyniku brutto (+1,7 pkt proc.), dzięki czemu zysk brutto zwiększył się o 39,3% r/r, do 130,4 mln zł. W samym trzecim kwartale przychody ze sprzedaży wzrosły o 10%, zysk operacyjny o 65%, a zysk brutto - aż o 80% w ujęciu rok do roku" - czytamy w komunikacie.

W Polsce sprzedaż Grupy Amica w okresie trzech kwartałów wzrosła o 6,6% r/r, przy czym dynamika rośnie z kwartału na kwartał przy obserwowany wzmocnieniu kanałów internetowych. Z kolei w samym trzecim kwartale w Europie Zachodniej sprzedaż była wyższa o ponad 22%, co pozwoliło na odrobienie niższej sprzedaży z pierwszego półrocza. W tym regionie spadek sprzedaży wystąpił w Wlk. Brytanii (głównie kwestia dostępności towarów importowanych z Dalekiego Wschodu), podczas gdy wzrostowym rynkiem były Niemcy, a marże zwiększyły się zarówno w Niemczech, jak i we Francji. W Skandynawii sprzedaż była stabilna, natomiast przesunięty w czasie względem Zachodu lockdown w Rosji spowodował spadki sprzedaży w tym kraju, których nie zrekompensowały wzrosty na innych rynkach wschodnich. Z kolei na rynkach południowych wyższa sprzedaż w Czechach i Słowacji nie skompensowała niższej sprzedaży w Rumunii, podano również.

"Mamy bardzo bezpieczne wskaźniki, dzięki czemu jesteśmy przygotowani na ewentualne skutki kolejnych fal pandemii. Jednocześnie rozwijamy się, wykorzystujemy rynkowe szanse i budujemy pozycję rynkową. Zawirowania związane z pandemią pokazały też, jak bardzo zaangażowani i odpowiedzialni są nasi pracownicy, z czego jesteśmy dumni i za co każdemu członkowi zespołu dziękuję w imieniu zarządu" - dodał Rakowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 101,9 mln zł wobec 87 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)