Zysk operacyjny wyniósł 3,73 mln zł wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,1 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 33,91 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,14 mln zł w porównaniu z 95,87 mln zł rok wcześniej.

"Ailleron zamknął okres pierwszych 9 miesięcy 2020 przychodami ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 102 mln zł, co jest poziomem wyższym o 7% do analogicznego okresu w roku 2019. W analizowanym okresie 2020 roku Ailleron wykazał EBITDA na poziomie 14,1 mln zł, tj. na poziomie o ponad 23% wyższym do wyniku zrealizowanego w roku poprzednim, kiedy to wyniósł on ok 11,4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż eksportowa wzrosła w okresie I-III kw. do ponad 47,2 mln zł i osiągnęła dynamikę 28%, podano także.

Zysk operacyjny wyniósł 8,2 mln zł i był o blisko 60% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Należy podkreślić, że w III kw. 2020 roku spółka na działalności finansowej na poziomie skonsolidowanym wykazała odpis z tytułu straty na sprzedaży udziałów w Hoteliga International Sp. z o.o. w wysokości ok 1,6 mln zł. Patrząc z perspektywy wyniku netto bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego jakim był wspomniany odpis na transkacji sprzedaży udziałów, wynik netto za okres Q1-Q3 2020 wynosi ok 5,2 mln zł co oznacza poziom o ponad 50% lepszy niż w roku 2019" - czytamy dalej.

"Za nami kolejny udany kwartał. Dobre wyniki, trochę zamazuje odpis na transakcji sprzedaży udziałów w Hoteliga, jednak jest to zapis wyłącznie księgowy, nie mający żadnego wpływu na naszą sytuację płynnościową, która niezmiennie pozostaje bardzo dobra, o czym świadczy zwiększające się saldo środków pieniężnych. Sytuacja związana z koronawirusem sprzyja branży IT. Wiele firm już nie zastanawia się czy realizować projekty związane z kanałami elektronicznymi, ale jak je wdrażać najbardziej efektywnie" - skomentował członek zarządu Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 5,58 mln zł wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)