Zysk operacyjny wyniósł 6,83 mln zł wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153,5 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 250,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,18 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 534,47 mln zł w porównaniu z 805,84 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2020 r. Grupa British Automotive Holding rozpoznała 534,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 34% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r., odnotowując 6,4 mln zł zysku operacyjnego (7,2 mln zł EBIT rok wcześniej) oraz 8,2 mln zł straty netto (spadek wyniku netto o 8,4 mln zł). Kluczowy wpływ na spadek przychodów miała pandemia COVID-19 i jej implikacje dla biznesu grupy, jak również ograniczony dostęp grupy do finansowania zewnętrznego działalności. Pomimo istotnie niższej sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych w kwocie 9,6 mln zł (wynikające głównie z wyceny bilansowej zobowiązań wyrażonych w walucie obcej na dzień 30 września 2020 r.), dzięki ograniczeniu kosztów działalności, w tym radykalnej redukcji kosztów marketingu i zmniejszeniu kosztów osobowych oraz wzrostowi pozostałych przychodów operacyjnych grupa zakończyła okres z dodatnim zyskiem operacyjnym w wysokości 6,4 mln zł (10% spadek r/r.). Kluczowy wpływ na ujemny wynik netto miał podatek dochodowy, w tym odpis aktualizujący aktywo na podatek odroczony w wysokości 7,3 mln zł" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że w okresie 9 miesięcy 2020 r. dilerzy wchodzący w skład grupy kapitałowej sprzedali do klientów końcowych 1 115 samochodów, o 10% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

"Istotny wpływ na wyniki sprzedaży w analizowanym okresie miała pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia dla życia społecznego i gospodarczego, wpływające negatywnie na rynek motoryzacyjny w Polsce, jak również wymagająca sytuacja finansowa grupy, wpływająca negatywnie na potencjał sprzedażowy spółek dilerskich" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 62,39 mln zł wobec 21,95 mln zł zysku rok wcześniej.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)