"Zarząd spółki Mercator Medical S.A. informuje, że podjął decyzję, że będzie wnosił o podjęcie przez walne zgromadzenie emitenta uchwał o przeznaczeniu około 35% skonsolidowanego zysku netto grupy emitenta za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub program odkupu akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

W październiku prezes Wiesław Żyznowski informował, że spółka planuje przeznaczyć 10-20% zysku za 2020 rok na wypłatę dywidendy.

"Mercator Medical jest dopiero na początku drogi rozwoju, ma bardzo dobre perspektywy i mocne fundamenty. Dlatego pogodzimy inwestycje z dzieleniem się sukcesem z akcjonariuszami. Zamierzamy przeznaczyć 35% zysku za rok 2020 oraz za rok 2021 na wypłatę dywidend i ewentualny skup akcji własnych. Zawsze uważałem, że powinnością spółki giełdowej jest wypłacanie dywidend, a dodatkowo dla mnie jako największego akcjonariusza jest to w oczywisty sposób temat istotny" - powiedział Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Wczoraj kontrolowana przez Wiesława Żyznowskiego spółka Anabaza oraz przewodnicząca rady nadzorczej, a prywatnie małżonka prezesa - Urszula Żyznowska uruchomili proces budowy przyspieszonej księgi popytu na łącznie maksymalnie 508 tys. akcji spółki, stanowiących łącznie do 4,79% akcji. Zobowiązali się jednocześnie, że nie sprzedadzą żadnej akcji więcej do czerwca przyszłego roku (lock-up na 6 miesięcy).

"Dotychczas nigdy w historii nie sprzedałem żadnej akcji Mercatora Medicala, a co więcej - skupowałem akcje na giełdzie. Wielokrotnie też wskazywałem, że mój pakiet większościowy nie jest na sprzedaż, natomiast co do mniejszych transakcji jasno sygnalizowałem otwartość - mając na uwadze zarówno zwiększenie free floatu, jak również obecności funduszy w akcjonariacie, co jest ważnym aspektem dla inwestorów oraz komitetów indeksowych" - podkreślił prezes.

Głównym akcjonariuszem Mercator Medical jest spółka Anabaza Ltd, która posiada 60,12% udziałów w kapitale zakładowym i 71,26% udziałów w ogólnej liczbie głosów. 100% udziałów Anabaza Ltd. należy do Wiesława Żyznowskiego. Łącznie Wiesław Żyznowski posiada bezpośrednio i pośrednio akcje stanowiące ogółem 66,16% w kapitału zakładowego spółki zapewniające ogółem 75,61% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, wynika z informacji na stronie internetowej Mercator Medical.

Gupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)