Na podstawie umowy SK Motors świadczyła m.in. usługi autoryzowanego importera i dystrybutora pojazdów marki SsangYong na terytorium Polski.

"Postanowienia zawarte w porozumieniu rozwiązującym przewidują m.in., że:

1) umowa dystrybucyjna ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 r.

2) żadna ze stron nie będzie podnosić przeciwko drugiej stronie roszczeń, w tym nie będzie żądać od drugiej strony zapłaty odszkodowania, w związku z rozwiązaniem umowy dystrybucyjnej.

3) niezależnie od postanowień umowy dystrybucyjnej, wszelkie prawa i obowiązki SYMC i SK Motors, które powstały do czasu rozwiązania umowy dystrybucyjnej, wygasną z chwilą jej rozwiązania. Począwszy od rozwiązania umowy dystrybucyjnej żadna ze stron nie będzie podnosić jakichkolwiek sprzeciwów lub kierować roszczeń przeciwko drugiej stronie w związku z umową dystrybucyjną.

4) stronom nie przysługują żadne roszczenia w związku z nawiązaniem przez SYMC w dniu 11 listopada 2020 r. współpracy z podmiotem trzecim w charakterze Importera w rozumieniu umowy dystrybucyjnej" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd informuje, iż od dnia 31 grudnia 2020 r. świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych w odniesieniu do pojazdów marki SsangYong na terytorium Polski będzie realizowane przez podmiot trzeci, wobec czego SK Motors nie będzie kontynuowała świadczenia tych usług.

British Automotive Holding to do 30 listopada 2020 r. generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar i Land Rover. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)