Wcześniej dzisiaj spółka poinformowała, że Grażyna Gołębiowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r.

"Emil Dłużewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Ponadto odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Ekonomiczny, kierunek: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Emil Dłużewski ukończył program naukowy "Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa" organizowany przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Emil Dłużewski posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr certyfikatu 26713/2008)" - czytamy w komunikacie.

Emil Dłużewski m.in. w latach 2013 - 2015 w ATM Grupa w Bielanach Wrocławskich jako dyrektor finansowy spółek zależnych, a w latach 2014 oraz 2016 - 2020 - w ATM System sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich oraz w ATM Studio w Warszawie jako członek zarządu, w roku 2020 - w Production Services Poland Sp. z o.o. w Warszawie jako prezes zarządu, a w roku 2020 - w ATM Grupa w Bielanach Wrocławskich jako dyrektor finansowy.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)