"Cieszymy się, że zadebiutujemy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Jest to zakończenie długiego procesu, który zaczęliśmy jeszcze w poprzednim roku. Liczymy na długoterminowy wzrost fundamentalnej wartości spółki, przede wszystkim dzięki tworzonym przez nas systemom FaceCOV oraz SkinSENSE" - powiedział wiceprezes Radosław Solan, cytowany w komunikacie.

Milton Essex współpracuje na co dzień z naukowcami Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej, którzy stanowią ważną część zespołu tworzącego system do diagnostyki alergii SkinSENSE oraz system monitorowania miejsc publicznych pod kątem symptomów temperaturowych FaceCOV. Pierwszy z projektów został dofinansowany kwotą 11 100 641 zł, zaś drugi 6 958 496 zł. Z kolei z zakończonej pełnym sukcesem emisji akcji serii L, przeprowadzonej w III kw. br. spółka pozyskała 3 712 500 zł. W akcje zainwestowało 23 inwestorów.

"Z letniej emisji akcji pozyskaliśmy przeszło 3,7 mln zł brutto, które stanowią ważny składnik finansowania rozwoju naszych produktów. Weszliśmy w fazę rejestracyjną naszego flagowego produktu do diagnostyki alergii SkinSENSE, lecz jednocześnie intensywnie pracujemy nad produktem FaceCOV, którego powstanie jest znakiem czasu w jakim żyjemy" - dodał wiceprezes.

Kluczową innowacją wprowadzoną przez Milton Essex jest szerokie wykorzystanie we wszystkich swoich produktach sztucznej inteligencji. Spółka realizuje projekty wspomagające i automatyzujące szybką diagnostykę - głównie w obszarze alergii. Bezkontaktowe skanery w systemie SkinSENSE cechują wysoka dokładność i powtarzalność metrologiczna, umożliwiające obiektywizację diagnozy i eliminację błędów w rozpoznaniu reakcji alergicznej. Dodatkowo, we współpracy z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej, opracowywany jest system FaceCOV do monitorowania miejsc publicznych i identyfikacji osób z podwyższoną temperaturą. Specjalnie do tego celu przygotowany skaner szerokospektralny oraz autorski system detekcji pól pomiarowych na twarzy - te trzy elementy w sposób bezkontaktowy, w zaledwie sekundę, będą w stanie zidentyfikować markery gorączkowe, które są symptomem infekcji. Pozwoli to zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w zakładach pracy, urzędach, sklepach oraz innych miejscach, które zaimplementują system FaceCOV, podano także.

"Wierzymy, że system SkinSENSE będzie wyznaczał nowe standardy diagnostyki in vivo. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji odczyt wyników skórnych testów alergicznych nastąpi automatycznie, w oparciu o algorytmy bazujące na biomarkerach temperaturowych. Docelowo wyręcza to lekarza z oceny naocznej testu, wprowadzając standaryzację i cyfrową prezentację wyników. Ogromne nadzieje wiążemy także z naszym najnowszym projektem. Pandemia wirusa SARS-COV2 podkreśliła konieczność wdrażania rozwiązań zwiększających publiczne bezpieczeństwo epidemiczne. FaceCOV, po walidacji naukowej, będzie mógł być wprowadzony na szeroką skalę i być wykorzystywany nie tylko w czasie pandemii SARS-COV2, ale także do wykrywania symptomów zakażeń innymi czynnikami, w tym sezonowymi" - podsumował Solan.

Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Kluczowy produkt spółki - SkinSense przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

(ISBnews)