"Zarząd Work Service S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 r. wpłynęło do emitenta pismo zawierające informację o rezygnacji pana Thibault Lefebvre z pełnienia funkcji prezesa zarządu Work Service S.A. ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r. Pan Thibault Lefebvre wskazał, że postanowił skupić się na nowym stanowisku dyrektora w GI Group International na Europę Zachodnią (Head of Western Europe), które obejmie od 1 stycznia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)