Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformował w piątek PAP, że została wydana decyzja lokalizacyjna dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk-Kościan.

Jak wskazał, gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk–Węzeł Kościan jest inwestycją towarzyszącą budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 24 km i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym kanalizacją kablową.

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska tłumaczyła, że „włączenie gazociągu do sieci nastąpi poprzez mieszalnię gazu Grodzisk, która w ramach projektowanego gazociągu o długości ok. 24 km połączona zostanie z istniejącym węzłem gazowym Kościan”. „Planowany gazociąg będzie przebiegać przez 2 powiaty i 4 gminy” – dodała.

Podkreśliła również, że inwestycja stanowi cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym i przyczyni się do rozwoju strategicznych sieci infrastrukturalnych. Zadanie wpisuje się również w strategiczne działania związane z poprawą parametrów jakościowych paliw gazowych.

Decyzja w sprawie gazociągu została wydana w piątek 8 stycznia na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Oznacza to, że inwestor jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. (PAP)

autorka: Anna Jowsa

ajw/ drag/