"Przedmiotowe gwarancje zostały udzielone na rzecz zamawiającego, a na zlecenie emitenta, w związku z postanowieniami umowy. Termin wypłaty z obu gwarancji wynosi siedem (7) dni od dnia otrzymania żądania wypłaty" - czytamy w komunikacie.

Rafako w dalszym ciągu kwestionuje w całości prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy, podano również.

"Niezależnie od wyżej wymienionych twierdzeń, w ocenie zarządu emitenta wierzytelność zamawiającego dotycząca żądania zwrotu zaliczki z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego emitenta. W pozostałym zakresie, emitent podejmuje czynności celem weryfikacji przedmiotu oraz charakteru roszczenia objętego żądaniem wypłaty" - czytamy dalej.

15 grudnia Rafako podało, że Gaz-System odstąpił od umów z Rafako na budowę gazociągu na odcinku Goleniów-Płoty.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)