"Uzgodnienia dotyczyły zakresu prac do wykonania, ich wartości oraz ogólnych warunków umowy o podwykonawstwo. Wartość prac, która miałaby zostać zrealizowana w okresie około 3 lat wynosi ponad 60% wartości przychodów grupy kapitałowej emitenta za rok 2019. W przypadku zaakceptowania uzgodnień przez kierownictwo potencjalnego kontrahenta strony planują podpisanie w styczniu br. 'listu intencyjnego' lub 'listu o akceptacji' przez osoby uprawnione do reprezentacji stron" - czytamy w komunikacie.

Spółka uznała fakt dokonania powyższych uzgodnień za informację poufną ze względu na poziom zaawansowania rozmów negocjacyjnych oraz wartość negocjowanej oferty, dodano.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)