"Emitent zobowiązał się do: - sprzedaży i dostarczenia sprzętu laboratoryjnego oraz komputera wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji wskazanego projektu, - udzielenia licencji na oprogramowanie do sekwencjonowania - zamawiający w drodze umowy nabywa jedynie prawo do korzystania z programu w zakresie określonym niniejszą umową, a licencjodawca udziela zamawiającemu licencji na czas określony 1 roku od dnia dostarczenia programu, - przygotowania i dostarczenia odczynników (wystarczających na sekwencjonowanie co najmniej 200 próbek), - przeszkolenia pracowników zamawiającego, a także bieżącego ich wsparcia w zakresie realizacji projektu" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie brutto to 150 tys. zł. Okres realizacji projektu potrwa do dnia 22 lutego 2021 roku, podano także. "Zarząd emitenta uznał powyższą umowę za istotną, z uwagi na fakt, iż realizacja projektu pozwoli na dopracowanie pierwszego produktu opracowanego przez dział badawczo-rozwojowy emitenta w technologii nanoporowego sekwencjonowania NGS. W przypadku pozytywnych wyników realizacji projektu spółka rozpocznie sprzedaż własnych rozwiązań opracowanych w technologii NANOPORE w postaci zestawów odczynników wraz z protokołami laboratoryjnymi, oprogramowania i rozwiązań bioinformatycznych na rzecz innych laboratoriów, co przyczyni się do realizacji założonej strategii rozwoju emitenta w najbliższych latach. Ponadto realizacja projektu umożliwi spółce osiągnięcie kolejnego źródła przychodów, które zgodnie z założoną strategią rozwoju będzie w przyszłości stanowić istotne źródło przychodów emitenta" - czytamy dalej. GenXone S.A. działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 2020 r. (ISBnews)