"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w IV kwartale 2020 roku wyniosła 382 mln zł (w tym 25 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie spółki z grupy kapitałowej, tj. Tanne Sp. z o .o.) vs 337 mln zł w okresie porównawczym 2019 roku (w tym 19 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 13% wyższa " - czytamy w komunikacie.

Narastająco po IV kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 1 159 mln zł w porównaniu z 1 177 mln zł w 2019 roku (spadek o 1,4%).

"Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT grupy kapitałowej za IV kwartał 2020 roku wyniosła 68 mln zł, w stosunku do 33 mln zł analogicznego okresu roku 2019 roku" - czytamy dalej.

Skonsolidowany EBIT za IV kwartały 2020 ukształtował się na poziomie 143 mln zł w stosunku do 84 mln zł w analogicznym okresie roku 2019 (wzrost o 70%).

"Wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za IV kwartały 2020 roku wyniosła 199 mln zł, w stosunku do 141 mln zł za IV kwartały roku 2019 (wzrost o 41%)" - podano również.

Spółka szacuje, że pozytywny wpływ wynikający z osłabienia złotego wobec euro w roku 2020 vs roku 2019, powyżej poziomów zabezpieczonych przez spółkę polityką korytarza opcyjnego w wynikach za 2020 r. wyniósł 17 mln zł r., z czego w samym IV kwartale 2020 r. wpływ ten wyniósł 9 mln zł.

Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec IV kwartału 2020 r. nie przekroczył poziomu 2 (wyniósł ok. 1,7), czyli ukształtował się znacznie poniżej poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi grupę, podała spółka.

"Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zarząd spółki informuje, że począwszy od miesiąca lipca 2020 wszystkie zakłady i spółki z grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami. Do dnia publikacji raportu, w żadnej ze spółek z grupy i w żadnym zakładzie produkcyjnym nie wstrzymano pracy z powodu pandemii" - podano także w materiale.

Spółka podkreśliła, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za IV kwartał ub.r.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2019 r. spółka miała 1,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)