"Stabilna sytuacja finansowa grupy Lokum Deweloper jest dla nas bardzo ważna, dlatego odpowiednio wcześnie chcemy przygotować się na czekający nas w czerwcu tego roku wykup obligacji serii E, opiewającej na 100 mln zł. Przyjęcie nowego programu emisji obligacji ma na celu zachowanie środków finansowych będących aktualnie do dyspozycji grupy, co umożliwi dalszy harmonijny rozwój. Utrzymanie poziomu obecnie wyemitowanych obligacji pozwoli grupie wykorzystać dobrą sytuację na rynku mieszkaniowym, a w dłuższej perspektywie - zakupy nowych gruntów" - powiedział Kuźniar, cytowany w komunikacie.

Wcześniej spółka podała, że obligacje emitowane w ramach ustanowionego programu będą mogły podlegać wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW w Warszawie. Emisje obligacji w ramach programu powinny mieć miejsce nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Obecnie w obrocie na rynku giełdowym znajdują się: obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł i terminie wykupu przypadającym w czerwcu 2021 r., obligacje serii F o łącznej wartości 65 mln zł i terminie zapadalności w czerwcu 2023 r. oraz obligacje serii G o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł i terminie wykupu w październiku 2023 r. Notowane aktualnie obligacje zostały wyemitowane głównie w celu finansowania prowadzonych i planowanych projektów deweloperskich oraz zakupu gruntów pod nowe inwestycje, przypomniał deweloper.

"Grupa Lokum Deweloper planuje dalszy rozwój w oparciu o sprawdzony model biznesowy. Zamierza utrzymywać bogatą, zróżnicowaną i atrakcyjną ofertę mieszkań i sukcesywnie wprowadzać do niej kolejne projekty we Wrocławiu i w Krakowie" - czytamy także.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)