"Zarząd Legimi przekazuje wybrane, szacunkowe dane finansowe za rok 2020:

- przychody ze sprzedaży netto: 32 002 tys. zł, ,

- koszty działalności operacyjnej: 28 704 tys. zł ,

- EBITDA: 4 459 tys. zł ,

- zysk netto: 2 085 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższe szacunkowe wyniki finansowe różnią się nieznacznie od prognoz wyników finansowych spółki na rok 2020, opublikowanych w raporcie bieżącym nr 12/2020 w dniu 25 sierpnia 2020 roku, podkreśliła spółka.

"Zgodnie z szacunkami, emitent zrealizował prognozy przychodów ze sprzedaży netto za rok 2020 na poziomie wyższym o 6,5% od prognoz (które zakładały przychody ze sprzedaży w wysokości 30 061 tys. zł), przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych o 5,5% w stosunku do prognozowanych 27 197 tys. zł. Nieznaczne różnice pojawiają się także na poziomie realizacji zysku EBITDA. Szacunkowy poziom EBITDA został wypracowany na poziomie wyższym o 1,3% od danych prognozowanych (wstępnie Spółka zakładała poziom EBITDA w wysokości 4 402 tys. zł)" - czytamy także.

Według spółki, kolei zysk netto ukształtował się na poziomie niższym o 10,5% od prognozowanego (zakładała osiągnięcie w 2020 r. 2 329 tys. zł. zysku netto). Na obniżenie szacunkowego wyniku finansowego w 2020 r. wpływ miało przede wszystkim spisanie należności przeterminowanych powyżej 12 miesięcy.

Zarząd Legimi jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

(ISBnews)