"Zarząd spółki Work Service [...] informuje że w dniu dzisiejszym rada nadzorcza emitenta wyraziła zgodę na realizację przez emitenta transakcji polegających na sprzedaży wszystkich udziałów spółek zależnych emitenta tj. Work Service Czech oraz Work Service Slovakia na rzecz GI International SRL (której całkowitym właścicielem jest Gi Group z siedzibą w Mediolanie)" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza zaakceptowała kluczowe warunki sprzedaży, w szczególności ustalenie ceny sprzedaży udziałów powyższych spółek zależnych na łączną kwotę 29 200 000 zł, której płatność może nastąpić gotówką lub w drodze potrącenia wierzytelności emitenta względem GI International lub poprzez rozliczenie części kwoty gotówką oraz pozostałej kwoty w drodze potrącenia, podano również.

W listopadzie ub.r. akcjonariusze Work Service zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 28 205 128 nowych akcji skierowanej wyłącznie do Gi International.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)