"Spółka zamierza niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji wystąpić do GPW w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w komunikacie.

W grudniu 2020 r. akcjonariusze Elemental Holding, posiadający 95,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy ogłosiły przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy, w łącznej liczbie 7 452 343 sztuk, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Reklama

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2013 r.

(ISBnews)