"Największa z utworzonych rezerw w wysokości około 65 mln zł została utworzona w związku z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji prac w ramach budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin. Jednocześnie emitent informuje, że wystąpił do JSW Koks S.A. o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz z koniecznością wykonania niezbędnych świadczeń dodatkowych, w wysokości około 53 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)