Reklama

"Backlog Asseco BS na 2021 rok po IV kwartałach ubiegłego roku, wynosi 59,6% sprzedaży na 2020 rok, czyli 168,2 mln zł" - powiedział Lizon podczas spotkania z dziennikarzami.

Backlog spółki w tym samym okresie ubiegłego roku na 2020 r. wynosił 55,9% sprzedaży na 2019 rok, czyli 153 mln zł.

Według Lizona, backlog wykazuje całkiem dobry wzrost r/r co jest kolejną podstawą, aby patrzeć z nieco większym optymizmem na 2021 r. "Oceniamy dobrze rok 2020 i patrzymy z lekkim optymizmem na kolejny rok" - dodał.

Jego zdaniem, sytuacja na rynku się poprawiła.

"Negatywnych sygnałów z rynku nie widać. Był taki moment w połowie ubiegłego roku i wtedy obawialiśmy się na przykład o sprzedaż zagraniczną. To się jednak odblokowało i patrzymy z optymizmem na ten rok, choć bez "hura optymizmu". W przypadku rynku zagranicznych istotne jest pozyskiwanie nowych klientów. W kraju mamy klientów którzy rozwijają swoje systemy i nie mamy od tej strony problemów w porównaniu z rynkami zagranicznymi" - dodał członek zarządu.

Asseco BS nie wyklucza także realizacji akwizycji, ale przyznaje, że nie jest na tym rynku zbyt aktywne.

"Jeśli się coś ciekawego pojawi na rynku, to będziemy analizować. Natomiast od dłuższego czasu aktywnie działa na rynku akwizycyjnym nasza spółka matka, czyli Asseco Poland i jeśli znajdzie jakiś ciekawy podmiot dla nas, to pytają nas na ile to pasuje do naszej grupy i wtedy analizujemy ewentualną propozycję" - powiedział Lizon.

Jednocześnie podkreślił, że każda propozycja akwizycyjna jest analizowana pod względem ceny jak i dopasowania do działalności całej spółki.

Lizon odniósł się również do rekomendacji zarządu w kwestii wypłaty dywidendy za ubiegł rok w kwocie 2 zł za akcję.

"Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek wypłaty 2 zł za akcję, co daje kwotę 66,8 mln zł z zysku, który wyniósł ponad 76 mln zł, a pozostała kwota czyli blisko 9,6 mln zł przeznaczymy na kapitał zapasowy. Oczywiście, o ostatecznej wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jeśli wszystko przebiegnie pozytywnie, to spodziewam się wypłaty dywidendy w pierwszych dniach czerwca tego roku" - dodał członek zarządu.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 282 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)