Henryk Orczykowski jest związany z branżą hutniczą od 1984 r., kiedy rozpoczął pracę w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland. Od 1991 r. związany jest natomiast ze Stalprofilem, najpierw pełniąc przez kilkanaście lat funkcje członka, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego rady nadzorczej, a od 2006 roku do chwili obecnej funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora rozwoju, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją nakreślonej dla grupy strategii rozwoju, w tym za nadzór nad działalnością podmiotów tworzących grupę kapitałową Stalprofil, a w szczególności nad działalnością związaną z realizacją kontraktów z sektora gazowego, podano w komunikacie.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)