Zysk operacyjny wyniósł 94,71 mln zł wobec 55,44 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 103,08 mln zł wobec 63,33 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 125,24 mln zł w I półr. wobec 5 413,31 mln zł rok wcześniej.

"Grupa AB w drugim kwartale roku finansowego 2020/2021 (okres październik-grudzień 2020 roku, czwarty kwartał roku kalendarzowego 2020) zanotowała ponad 4,2 mld zł przychodów. Wynik EBITDA (70 mln zł) wzrósł o blisko 78%, a wynik netto (53 mln zł) prawie się podwoił. Wypracowanie tak spektakularnych wzrostów zysków jest wynikiem nie tylko dynamicznego powiększenia skali biznesu Grupy AB, ale również istotnego polepszenia rentowności sprzedaży (+0,44 pp na poziomie EBITDA, +0,42 pp na poziomie netto)" - czytamy w komunikacie.

"Dzięki narzędziom wykorzystującym uczenie maszynowe i systemom business intelligence zwiększyliśmy efektywność działu handlowego oraz optymalizujemy zakupy i ofertę handlową. W zaledwie kilkanaście miesięcy zwiększyliśmy dzienny odsetek sprzedawanych indeksów towarowych z 20% do ponad 33%, przyciągnęliśmy też nowych klientów i umocniliśmy się na pozycji lidera rynkowego. Mamy potencjał do dalszego wzrostu marż dzięki dalszej optymalizacji procesów, jak również dzięki wykorzystaniu dźwigni skali działania. Jej zwiększanie będzie z kolei efektem naszych przewag rynkowych oraz dynamiki samego rynku. Widzimy, że w naszym regionie, a szczególnie w Polsce, nadrabianie braków w sprzęcie elektronicznym dopiero się rozpoczęło. Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość" - skomentował członek zarządu Zbigniew Mądry, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. wyniósł 38,89 mln zł wobec 24,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) miała 8,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)