Zysk operacyjny wyniósł 94,71 mln zł wobec 55,44 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 103,08 mln zł wobec 63,33 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 125,24 mln zł w I półr. wobec 5 413,31 mln zł rok wcześniej.

"Grupa AB w drugim kwartale roku finansowego 2020/2021 (okres październik-grudzień 2020 roku, czwarty kwartał roku kalendarzowego 2020) zanotowała ponad 4,2 mld zł przychodów. Wynik EBITDA (70 mln zł) wzrósł o blisko 78%, a wynik netto (53 mln zł) prawie się podwoił. Wypracowanie tak spektakularnych wzrostów zysków jest wynikiem nie tylko dynamicznego powiększenia skali biznesu Grupy AB, ale również istotnego polepszenia rentowności sprzedaży (+0,44 pp na poziomie EBITDA, +0,42 pp na poziomie netto)" - czytamy w komunikacie.

"Dzięki narzędziom wykorzystującym uczenie maszynowe i systemom business intelligence zwiększyliśmy efektywność działu handlowego oraz optymalizujemy zakupy i ofertę handlową. W zaledwie kilkanaście miesięcy zwiększyliśmy dzienny odsetek sprzedawanych indeksów towarowych z 20% do ponad 33%, przyciągnęliśmy też nowych klientów i umocniliśmy się na pozycji lidera rynkowego. Mamy potencjał do dalszego wzrostu marż dzięki dalszej optymalizacji procesów, jak również dzięki wykorzystaniu dźwigni skali działania. Jej zwiększanie będzie z kolei efektem naszych przewag rynkowych oraz dynamiki samego rynku. Widzimy, że w naszym regionie, a szczególnie w Polsce, nadrabianie braków w sprzęcie elektronicznym dopiero się rozpoczęło. Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość" - skomentował członek zarządu Zbigniew Mądry, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. wyniósł 38,89 mln zł wobec 24,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) miała 8,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)