"Zarząd Dekpol S.A. [...]podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 30 000 3,5-letnich obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 30 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

"Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta" - czytamy dalej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,12 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)