"Rada nadzorcza TIM S.A., działając w związku z faktem, iż z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020 wygasną mandaty członków zarządu TIM S.A., w dniu 12.03.2021 r powołała zarząd TIM S.A na nową kadencję w następującym składzie:

Krzysztof Folta - prezes zarządu,

Piotr Nosal - członek zarządu,

Piotr Tokarczuk - członek zarządu" - czytamy w komunikacie.

Wspólna kadencja członków zarządu TIM rozpocznie się od dnia następnego po dniu, w którym odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie TIM zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2020, i zakończy się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia TIM zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)