"Będziemy patrzyli w kierunku dywidendy, godziwej dywidendy. A poziom określimy we właściwym czasie" - powiedział Grabowski podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że Torpol jest spółką dywidendową. Zwrócił jednak uwagę, że nad dywidendą za 2020 r. ciąży niepewność związana z pandemią i tempem uruchamiania przetargów na prace na polskim rynku kolejowym z nowej perspektywy unijnej.

"Na pewno będziemy patrzeć z szacunkiem na akcjonariuszy, żeby dywidenda była zadowalająca" - podkreślił prezes.

Torpol odnotował 48,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 29,12 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 46,97 mln zł wobec 27,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)