"Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za 2020 rok wyniósł 28 268 tys. zł, co stanowi wzrost o 12 741 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1 205,73 mln zł, co stanowi spadek o 97,23 mln zł r/r.

"Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z utrzymującymi się w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku spadkami cenowymi oraz wpływem epidemii COVID-19 na rynek na którym działa emitent. Spółka odnotowała spadek wolumenu zamówień w okresie drugiego i trzeciego kwartału 2020 r., zniwelowany dużym popytem w czwartym kwartale co w efekcie jedynie w drobnym stopniu przełożyło się na spadek dystrybuowanych ton stali" - czytamy dalej.

Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w 2020 r., podano także.

Wcześniej w marcu Bowim podał, że odnotował 14,69 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. według wstępnych danych.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)