Rekomendując powyższy podział zysku, zarząd bierze pod uwagę konieczne nakłady na realizację celów strategicznych spółki w kolejnych latach, podano.

"Podejmując uchwałę w powyższym zakresie, walne zgromadzenie emitenta określi dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)