Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 362,5 mln zł wobec 260,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 548,6 mln zł w IV kw. wobec 430 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 483 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 2 938,1 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2020 r. spółka miała 401,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 321,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 190,3 mln zł w porównaniu z 10 667,4 mln zł rok wcześniej.

"Zysk operacyjny EBIT w 2020 roku wyniósł 1 215,4 mln zł wobec 974,6 mln zł w poprzednim roku i był wyższy we wszystkich segmentach działalności Asseco. W segmencie Asseco Poland zysk operacyjny wzrósł o 40,3%, w segmencie Formula Systems o 30,0%, a w segmencie Asseco International o 11,7%. W 2020 roku skonsolidowana marża zysku EBITDA wynosiła 15,8% (wzrost o 0,7 pkt proc.) , a marża zysku operacyjnego 10,0% (wzrost o 0,9 pkt proc.). Marża zysku netto wyniosła 7,1% wobec 6,6% przed rokiem" - czytamy w raporcie.

W 2020 roku przychody w kluczowym dla Grupy segmencie oprogramowania i usług własnych wyniosły 9 634,4 mln zł wobec 8 647,9 mln zł i stanowiły 79% przychodów. Sprzedaż oprogramowania i usług firm trzecich ukształtowała się na poziomie 854,4 mln zł i odpowiadała za 7% skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż sprzętu i infrastruktury wyniosła 1 701,5 mln zł i stanowiła 14% przychodów Grupy.

Grupa Asseco zanotowała w 2020 r. także wzrost przychodów w sektorze bankowości i finansów i przedsiębiorstw. Przychody z sektora bankowości i finansów odpowiadały za 36% skonsolidowanej sprzedaży i wynosiły 4 407,9 mln zł wobec 4 061,6 mln zł w 2019 r. Sprzedaż w obszarze przedsiębiorstw w 2020 roku stanowiła 39% przychodów Grupy i ukształtowała się na poziomie 4 738,6 mln zł wobec 4 064,6 mln zł w roku poprzednim. Sektor publiczny wygenerował 25% sprzedaży, notując 3 043,8 mln zł przychodów wobec 2 541,2 mln zł przychodów wypracowanych rok wcześniej.

"Nasza sprzedaż jest wciąż bardzo dobrze zdywersyfikowana sektorowo: przedsiębiorstwa odpowiadały za 39% przychodów, bankowość i finanse za 36%, a sektor publiczny za 25%. Wpływy ze spółek spoza Polski w ubiegłym roku stanowiły 88% przychodów Grupy" - napisał prezes Adam Goral w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2020 r. wyniósł 265,6 mln zł wobec 206,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)