Zysk operacyjny wyniósł 80,01 mln zł wobec 55,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 787,63 mln zł w 2020 r. wobec 813,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 36,77 mln zł wobec 24,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. W 2019 r. miała 813,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)