Onde jest krajowym liderem w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce, w szczególności farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych pod względem liczby wybudowanych megawatów. Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji farm wiatrowych o łącznej mocy 2 456 MW. W segmencie farm fotowoltaicznych Onde łącznie zbudowało lub jest w trakcie budowy instalacji o mocy 185 MW. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowiły 82% przychodów Onde w 2020 roku, podkreślono.

"Nasz rozwój w ostatnich latach przyspieszył w niezwykłym tempie. Przez lata wypracowaliśmy pozycję rynkową, reputacje i kompetencje, które pozwalają nam generować coraz wyższe przychody i marże. Ewentualne wejście spółki na Giełdę Papierów Wartościowych byłoby kolejnym krokiem w budowie naszej pozycji rynkowej i dalszego dynamicznego rozwoju spółki" - powiedział prezes Onde Paweł Średniawa, cytowany w komunikacie.

Reklama

IPO i wejście na GPW nie jest jednak jedyną opcją rozważaną przez Erbud. Równolegle prowadzony jest również proces poszukiwania dla Onde inwestora strategicznego w ramach transakcji M&A. Erbud ma obecnie pakiet ok. 88% akcji spółki. W każdym rozważanym scenariuszu Erbud utrzyma pełną kontrolę nad Onde, zaznaczono.

"Onde jest bardzo cennym aktywem dla grupy. Działa na niezwykle perspektywicznym rynku, gdzie ma silną pozycję. Jest firmą przyszłości, bo model biznesowy spółki idealnie wpisuje się w nabierające rozpędu trendy w energetyce odnawialnej. Wiążą się on naturalnie z planem - właściwie ogólnoświatowym - odejścia od paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat z pewnością nie zabraknie Onde pracy. Jest to więc idealny moment dla inwestorów, aby partycypować w jego dynamicznym rozwoju" - dodał wiceprezes Erbudu Jacek Leczkowski.

Środki ze sprzedaży akcji Onde mają zostać przeznaczone na realizację strategicznej dywersyfikacji biznesu Erbudu.

"Chcemy poszerzyć swoją działalność o produkcję drewnianych modułów do budowy takich obiektów jak: biura, apartamentowce, hotele, szpitale czy urzędy. Będą one oferowane w szczególności na rynku niemieckim, gdzie Erbud obecny jest od lat i ma tam silną pozycję. Aby wystartować z produkcją w zakładanym wymiarze potrzebujemy 80-100 mln zł. Nowa 'noga' biznesowa ma przynosić docelowo około 1,5 mld zł przychodów rocznie" - powiedział prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

Pozostałe środki pozyskane ze sprzedaży walorów Onde zostaną przeznaczone na rozwój działalności serwisowej Erbudu zagranicą poprzez akwizycje, podano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)