Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,77 mln zł wobec 5,64 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,82 mln zł w IV kw. wobec 8,27 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosly 35,98 mln zł w IV kw. w porównaniu z 30,44 mln zł rok wcześniej, w tym przychody w dotacji wyniosły 1,2 mln zł wobec 1,42 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. spółka miała 19,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 137,36 mln zł w porównaniu z 98,13 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 - pierwszy rok działalności po podziale korporacyjnym jako niezależnej spółki CRO, był kluczowy dla rozwoju Selvity. Utrzymaliśmy wysokie tempo wzrostu osiągając bardzo dobre wyniki finansowe. Wiosną ogłosiliśmy nową strategię rozwoju oraz pozyskaliśmy kapitał od inwestorów, dzięki czemu kontynuujemy dynamiczny rozwój organiczny oraz rozpoczęliśmy rozwój poprzez akwizycje. Najważniejszy moment w naszej niemal czternastoletniej historii miał miejsce na przełomie roku, kiedy to Selvita przejęła chorwacką spółkę Fidelta. Dzięki tej transakcji zrobiliśmy milowy krok naprzód zarówno pod względem zakresu portfolio naszych usług, jak i skali działalności. Dotychczasowe osiągnięcia jeszcze bardziej mobilizują nas do pracy, dlatego nie zwalniamy tempa i z optymizmem patrzymy w przyszłość" - powiedział prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik EBITDA sięgnął 33,1 mln zł wobec 24,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 142,5 mln zł, co oznacza 35-proc. wzrost r/r. Przychody komercyjne wzrosły o 39% i wyniosły 131,9 mln zł.

"Przychody segmentu usługowego na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 35%, osiągając wartość 114,1 mln zł, w porównaniu do 84,4 mln zł rok wcześniej. EBITDA usług wyniosła 28 mln zł, co oznacza 23-proc. rentowność. Segment bioinformatyczny, w którym działa spółka zależna Selvity - Ardigen S.A., zanotował rekordowe wyniki w raportowanym okresie. Przychody komercyjne spółki wzrosły o 69% r/r i wyniosły 17,8 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 5 mln zł, co oznacza wzrost o 128% r/r i marżę 23,6%" - czytamy także.

W 2020 r. Selvita dynamicznie rozwijała sprzedaż zagraniczną. Przychody z usług z największego rynku, tj. Stanów Zjednoczonych, wzrosły o 133% r/r i stanowią prawie 30% całego segmentu usługowego. W Wielkiej Brytanii, drugim największym rynku, przychody z usług wzrosły o 42% r/r. Uznanie klientów dla wysokiej jakości kompetencji i doświadczenia zespołu Selvity wpływa na umocnienie pozycji spółki na największych rynkach biotechnologicznych na świecie oraz owocuje kolejnymi umowami, podano także.

W IV kwartale 2020 r. Selvita ogłosiła przejęcie chorwackiej spółki Fidelta. Transakcja o wartości ok. 141,9 mln zł została sfinalizowana w styczniu 2021 r. Akwizycja Fidelty znacząco rozszerza ofertę usług Selvity w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków, uzupełniając ją o badania z zakresu farmakologii i toksykologii in vivo, a także wpływa na rozszerzenie oferty w obszarach DMPK, chemii medycznej i farmakologii in vitro.

"Miniony rok miał strategiczne znaczenie dla rozwoju Selvity, która dzięki wzrostowi organicznemu i akwizycji Fidelty zwiększyła prawie dwukrotnie skalę działalności. W tym okresie kurs akcji spółki wzrósł o 110%, a jej kapitalizacja rynkowa przekroczyła 1 mld zł. Wzrost wartości spółki był również kontynuowany w I kwartale 2021 r. Efektem umocnienia pozycji Selvity na rynku kapitałowym jest jej awans do indeksu mWIG40 - grona 40 wiodących spółek średniej kapitalizacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - zakończono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. wyniósł 10,85 mln zł wobec 63 tys. zł rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)