"Za wcześnie mówić o konkretnej kwocie za rok 2020, ale będziemy chcieli kontynuować wypłatę dywidend, zgodnie z polityką dywidendową" - powiedział Drozd podczas wideokonferencji.

Polityka dywidendowa Echo Investment przewiduje na wypłatę dla akcjonariuszy do 70% zysku netto spółki.

W 2020 r. spółka przeznaczyła 206,35 mln zł na wypłatę dywidendy za 2019 rok. Składało się na nią 21,41 mln zł zysku netto za 2019 rok oraz 184,93 mln zł z funduszu dywidendowego.

W 2020 r. spółka miała 122,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 299,53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 57,83 mln zł wobec 21,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)