“BGK we współpracy z firmami faktoringowymi wprowadził gwarancje dla faktoringu. W tej chwili jesteśmy na ostatniej prostej uzgodnień gwarancji dla firm leasingowych” - powiedziała prezes BGK w trakcie rozmowy online w programie Kwadrans z EKF (Europejskim Kongresem Finansowym).

Dodała, że ma to pomóc firmom w poprawie płynności w okresie kryzysu. "Wiemy, z jakimi zjawiskami walczyliśmy, wiele towarów kupionych w leasingu mogłoby być za bezcen sprzedane. Szukaliśmy rozwiązań, które zabezpieczą polskich przedsiębiorców po to, żeby ten majątek wyleasingowany został w Polsce i mógł służyć po okresie kryzysu” - mówiła.

W lutym tego roku prezes BGK informowała PAP będzie to system gwarancyjny działający w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, utworzonego przez państwa Unii Europejskiej na potrzeby walki z pandemią. Fundusz jest dodatkową, poza budżetem unijnym, inicjatywą państw członkowskich. Polska przystąpiła do Funduszu, wyrażając swoją solidarność z innymi państwami członkowskimi w walce ze skutkami pandemii.

Daszyńska-Muzyczka wyjaśniła wtedy, że chodzi o gwarancje płatności leasingowych, które przedsiębiorcy mają wobec firm leasingowych. Te płatności mają być zabezpieczone gwarancją BGK z regwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracuje z m.in. PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, a także wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. Bank zarządza ponadto programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/