"Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2020 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 97 227 920,17 zł za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w następujący sposób:

- kwota 72 861 611 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,67 zł na jedną akcję,

- kwota 24 366 309,17 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie 6 maja 2021 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom 14 maja 2021 roku, podano również.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 853 300 sztuk.

W 2020 roku PCC Rokita wypłaciło 3,41 zł dywidendy na akcję z części zysku za 2019 rok.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,45 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)