Zysk operacyjny wyniósł 5,11 mln zł wobec 5,43 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 9,09 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,16 mln zł w 2020 r. wobec 47,07 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2020 nastąpił nieznaczny (4%) spadek poziomu przychodów w stosunku do roku 2019 spowodowany zmniejszeniem obrotu towarowego i sprzedaży licencji obcych. Nastąpiła jednak istotna poprawa rentowności na poziomie EBITDA, związana głównie z większą o 907 tys. zł (30%) amortyzacją niż w roku 2019. Pozostałe poziomy rentowności zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych pozostają na zbliżonych poziomach jak w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 5,12 mln zł wobec 4,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)