Zysk operacyjny wyniósł 85,18 mln zł wobec 20,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,64 mln zł w 2020 r. wobec 103,95 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Łączne przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ukształtowały się na poziomie 119,6 mln zł i były wyższe o 15,6 mln zł, niż uzyskane rok wcześniej. Wzrost wynikał z większych przychodów z tytułu sprzedaży towarów. W 2020 roku grupa sprzedała część nieruchomości gruntowych ze swojego banku ziemi (m.in. grunty w Skarżysku-Kamiennej i Opolu). Przychody z tytułu najmu nieruchomości spadły w ciągu całego roku o niemal 20%, czego przyczyną była pandemia koronawirusa i wynikające z niej kolejne ograniczenia nakładane na branżę handlową" - napisał prezes Jan Mroczka w liście dołączonym do raportu.

Obecnie w ramach grupy funkcjonuje sześć centrów handlowych, a bank ziemi obejmuje nieruchomości rozsiane po całej Polsce, podkreślił prezes.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 22,6 mln zł. Świadczy to - w ocenie zarządu - o silnych fundamentach grupy i potencjale biznesu do generowania gotówki. Na koniec okresu na kontach grupy znajdowało się 29,3 mln zł środków pieniężnych.

"Jako grupa, skupiamy się także na wyszukiwaniu krótkoterminowych, wysokomarżowych okazji inwestycyjnych w branży nieruchomości, uważnie obserwując rynek. Dodatkowo będziemy także koncentrować się na rynku mieszkaniowym" - zapowiedział Mroczka.

W roku 2020 zakończony został I etap budowy osiedla mieszkaniowego Port Popowice we Wrocławiu. Na łączną liczbę 444 mieszkań tego etapu, do tej pory sprzedano praktycznie wszystkie lokale. Łącznie, w ramach całej inwestycji powstanie około 2 400 mieszkań i 14,5 tys. m 2 powierzchni biurowej. Inwestycja ta realizowana jest przez dewelopera Vantage Development, przypomniał.

"W 2020 roku rozpoczęła się budowa II etapu inwestycji, która zakłada realizację 388 mieszkań, z których 282 już zostało sprzedanych. W kolejnych latach Rank Progress SA będzie stopniowo uczestniczył w rozpoznawaniu zysku przy rozliczaniu poszczególnych etapów inwestycji. A już obecnie, na poczet przewidywanego zysku za rok obrotowy 2020 Rank Progress SA otrzymał od spółki stowarzyszonej Port Popowice Sp. z o.o. sp.k. zaliczkę w kwocie 10,5 mln zł" - napisał prezes.

"W segmencie mieszkaniowym planujemy także wkrótce rozpocząć inwestycję mieszkaniową w Olsztynie, gdzie powstanie osiedle mieszkaniowe na 1 600 mieszkań wraz z częścią rekreacyjną i usługową" - zapowiedział także Mroczka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 3,53 mln zł wobec 13,5 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)