We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,43 mln zł w 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 15,52 mln zł wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 156,2 mln zł w 2020 r. wobec 140,66 mln zł rok wcześniej.

"Rok ten zakończyliśmy z rekordowym wynikiem sprzedaży na poziomie 156 mln zł, czyli wzrostem o 11% w stosunku do roku 2019. Wypracowany zysk operacyjny wyniósł 15,5 mln zł, a EBITDA blisko 24 mln zł. Zysk netto w tym czasie urósł do 11 mln zł, (odliczając jednorazowy odpis 1,6 mln zł na sprzedaży udziałów w nierentownej spółce Hoteliga), co stanowi wzrost w porównaniu do 2019 roku o ponad 2000%, a do 2018 o 120%. Dalsza realizacja naszej strategii, jako podmiotu globalnego powinna przynieść jeszcze wyższą dynamikę wzrostów w latach kolejnych" - napisał prezes Rafał Styczeń w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 5,02 mln zł wobec 11,06 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)