Reklama

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej wyniósł 7,67 mln zł wobec 33,25 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 902,93 mln zł w 2020 r. wobec 1 377,69 mln zł rok wcześniej.

"Podkreślę, że obejmując kierowanie grupą w 2019, w prawdopodobnie najtrudniejszym momencie jej historii i kontynuując kierowanie do sierpnia 2020, do czasu podpisania umowy finansowania z nowym udziałowcem większościowym Grupą GI stworzyłam wraz z pracownikami nową dobrą przyszłość Work Service S.A. Bardzo ważne dla nas jest zacieśnianie współpracy z grupą Gi, poszukiwanie synergii na lokalnym rynku oraz potencjału do dalszego rozwoju wspólnej Grupy Gi. Nie odbędzie się ten proces bez dalszego zaangażowania kapitałowego Grupy Gi i pełnej integracji Work Service i grupy Gi na co osobiście bardzo liczę" - napisała prezes Iwona Szmitkowska w liście do akcjonariuszy.

Dodała, że w wyniku pandemii od marca/kwietnia 2020 r. niemal w całej grupie obserwowane jest obniżenie poziomu zleceń i przychodów związane ze zmniejszeniem aktywności gospodarczej w Europie.

"W miesiącach jesiennych widać było wyraźnie stopniowe odbicie, które również dzięki ustabilizowaniu naszej sytuacji płynnościowej staramy się obecnie maksymalnie wykorzystać" - napisała Szmitkowska.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)