"Ponadto zarząd spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 8 lipca 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 29 lipca 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych będzie 31 059 401 akcji.

Rawlplug odnotował 50,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,51 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 36,77 mln zł wobec 24,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 787,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)