Strata operacyjna wyniosła 0,36 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,28 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 19,69 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy relokację linii produkcyjnych pomiędzy naszymi halami celem optymalnego ich dostosowania do wdrożenia produkcji Quantum Glass. Ma to służyć zwiększeniu efektywności działalności w kolejnych kwartałach, w szczególności po spodziewanym uruchomieniu linii Quantum Glass, jednakże w I kwartale br. wymusiło to konieczność chwilowej koncentracji produkcji w obszarach innych niż BIPV, co niekorzystnie wpłynęło na rentowność minionego kwartału. Większy niż zwykle udział przychodów z klasycznej fotowoltaiki wpłynął na obniżenie uzyskiwanych łącznych marż" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

"Korzystamy w pełni z naszego potencjału B+R, czego przykładem jest Covid Detector, a więc urządzenie medyczne dedykowane branży dla nas nowej. Aktualnie dążymy z jednej strony do możliwie szybkiej komercjalizacji urządzenia, z drugiej strony do poszerzenia spektrum jego zastosowania" - dodał prezes.

Jak podano, w kolejnych kwartałach br. spółka będzie się koncentrować na dalszym zwiększaniu obecności na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawii i krajów Beneluksu. ML System obserwuje ponadto rosnące zainteresowanie rozwiązaniami fotowoltaicznymi wśród polskich MŚP, które poszukują alternatywnych i ekologicznych źródeł energii. Firma pozytywnie ocenia także koniunkturę na rynku BIPV, który wspierany jest m.in. legislacją, promującą budownictwo dodatnie energetycznie, jak i w segmencie fotowoltaiki klasycznej, wspieranej programem „Mój Prąd" - edycja 3.0 ruszy 1 lipca.

"Cieszymy się z rosnącego zainteresowania naszymi produktami na rynkach zagranicznych, na których doceniana jest innowacyjność i jakość naszych systemów, co plasuje nas w światowej czołówce branży BIPV. Natomiast na krajowym rynku skutecznie rozbudowujemy sieć sprzedaży hurtowej, zwiększając dostępność naszych produktów dla klienta końcowego. Bardzo dobrze rokuje również coraz większa świadomość dotycząca wysokiej jakości systemów fotowoltaicznych ML System, dzięki czemu klienci coraz częściej wybierają nasz polski produkt. Dobrze wykorzystaliśmy czas I kwartału br. na pozyskiwanie nowych dużych kontraktów, m. in. w Warszawie (Stacja Warszawa Zachodnia), Malmö (Malmö University Orkanen Library) - powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnych kwartałów" - powiedział także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 0,09 mln zł wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)