Zawarta umowa pozwoli Grupie Famur na osiągnięcie ponad 1GW mocy projektów PV, w tym ponad 130 MW mocy z własnych farm (z wygraną aukcją 2019 i 2020 będących w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021 r.) oraz ponad 840 MW mocy projektów w trakcie rozwoju na różnym etapie przygotowania, podano.

"Główne warunki umowy są następujące:

- utworzenie spółki Famur Solar Sp. z o.o.,

- przeniesienie na niezmienionych warunkach na Famur Solar praw i obowiązków spółki zależnej TDJ wynikających z bazowej umowy inwestycyjnej z panem Maciejem Marcjanikiem,

- zasilenie kapitałów Famur Solar wkładem pieniężnym w kwocie 70 mln zł, w proporcji 51% Famur i 49% TDJ,

- zapewnienie Famur pełnej władzy korporacyjnej nad Famur Solar,

- zbycie przez TDJ i Famur na rzecz funduszu zarządzającego portfelem projektów PV posiadanych projektów PV oraz kolejnych nabytych po dniu zawarcia umowy. Według obecnego stanu portfeli projektów TDJ posiada pośrednio projekty o mocy ok. 102 MW (z wygraną aukcją 2019 i 2020), a Famur projekty o mocy ok. 85 MW (w tym ok 30 MW z wygraną aukcją 2020),

- intencją TDJ jest wyjście z inwestycji do końca 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

Główne warunki przenoszonej przez spółkę zależną TDJ na Famur Solar bazowej umowy inwestycyjnej są następujące:

- prowadzenie działalności PV poprzez część operacyjną, skupioną pod Projekt-Solartechnik i Fundusz,

- uzyskanie przez Famur Solar udziału w części operacyjnej na poziomie 51% poprzez zakup pakietu akcji Projekt-Solartechnik od Macieja Marcjanika i objęcie nowych akcji Projekt-Solartechnik za łączną kwotę ok. 48 mln zł,

- zachowanie proporcji w części operacyjnej i Funduszu - 51% Famur Solar i 49 % Maciej Marcjanik,

- zapewnienie przez Famur finansowania do kwoty 150 mln zł (w tym w formie krótko- i średnioterminowych pożyczek) na nabywanie i rozwój portfela projektów PV oraz budowę farm PV,

- objęcie przez Famur Solar i Macieja Marcjanika certyfikatów w Funduszu.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)