"Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, a tym samym utrzymującą się niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, zarząd wskazał, że celowe jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej spółki w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie.

Enter Air odnotował 154,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 84,76 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 6,49 mln zł wobec 25,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Linia przewiozła w Polsce w 2019 r. 2,5 mln pasażerów. Jest notowana na GPW od 2015 roku.

(ISBnews)