Zysk operacyjny wyniósł 5,14 mln zł wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 9,7 mln zł wobec 13,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,94 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 50,69 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM Grupa za I kw. 2021 r. wyniosły 52 939 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stanowi wzrost o 4,4%, tj. o 2 253 tys. zł. Grupa działa w ramach sześciu segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa, zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie, działalność deweloperska, produkcja gier komputerowych oraz działalność pozostała. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły w segmencie zarządzania aktywami oraz w segmencie działalności deweloperskiej. W analizowanym okresie Grupa odnotowała także wyższy zysk netto niż za I kw. 2020 r." - czytamy w raporcie.

Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna.

"Za I kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 35 495 tys. zł, co stanowi 67% przychodów ze sprzedaży ogółem. Na tę pozycję składają się przychody zafakturowane (30 448 tys. zł) oraz przychody szacowane (per saldo 5 047 tys. zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody tego segmentu pochodzące od kontrahentów zewnętrznych zanotowały spadek o 6,8%, tj. o 2 602 tys. zł. Spadek przychodów związany jest głównie z rozpoznaniem w I kw. 2020 r. przychodów za udzielenie licencji firmie Sony Pictures Entertainment na emisję II sezonu serialu 'Znaki'. Pomimo, iż zdjęcia do serialu powstały jeszcze w 2019 roku, dopiero rozpoczęcie okresu licencyjnego pozwoliło spółce na rozpoznanie tej produkcji w 2020 roku. Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto segmentu w pierwszym kwartale 2021 roku utrzymały się na zbliżonym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego" - czytamy także.

W I kw. 2021 r. na 38 antenach można było oglądać 42 produkcje ATM Grupy. Wygenerowały one zasięg 86,52%, co oznacza, że ponad 31 mln osób oglądało realizacje ATM Grupy w tym okresie.

Spółka przypomniała także, że z końcem dnia 24 lutego 2021 roku spółka ATM Grupa zakończyła nadawanie kanału ATM Rozrywka TV. Efektem tego od 25 lutego 2021 roku w segmencie nadawania spółka nie uzyskuje przychodów. W związku z powyższym przychody ze sprzedaży w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku uległy zmniejszeniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,38 mln zł wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)