Strata operacyjna wyniosła 3,58 mln zł wobec 2,87 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,93 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 112,85 mln zł rok wcześniej.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zarząd spółki zakłada, iż kontynuacja działalności grupy w segmencie dilerskim w dłuższym terminie w dominującym stopniu zależeć będzie od osiągnięcia porozumienia między grupą a koncernem Jaguar Land Rover w zakresie skali i sposobu uregulowania zobowiązań grupy wobec producenta. Ze względu na ryzyko nie zawarcia porozumienia z JLR, zarząd nie jest w stanie przedstawić długoterminowych perspektyw dla spółki i jej grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 3,41 mln zł wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej.

British Automotive Holding w ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym sprzedał na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)