"Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 13 882 111,11 zł netto. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi do dnia 29 września 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Zdaniem spółki, podpisana umowa została uznana przez zarząd za istotną, gdyż jej wartość wynosi 11,4% wartości skumulowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów.

Reklama

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)