"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości 58 336 993,21 zł zł w sposób następujący:

a) 4 666 959,46 zł przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego,

Reklama

b) 51 894 251 zł przeznaczyło do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 1 zł na jedną akcję spółki.

c) pozostałą część zysku z roku 2020 w kwocie 1 775 782,75 zł przeznaczyło na kapitał rezerwowy utworzony" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na 24 czerwca 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 7 lipca 2021 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 38 401 745,74 zł, tj. 0,74 zł na akcję z części zysku za 2019 r., jak i części kapitału rezerwowego.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 026 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)