Warszawa, 10.06.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Trans Polonia zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 5,07 mln zł. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto za 2020 r. w wysokości 2,37 mln zł oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2,7 mln zł.

"Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,27 zł. Liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 18 776 202" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 16 sierpnia oraz termin wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2021 roku.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2020 r. miała 100,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Reklama

(ISBnews)