"Zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2020 w kwocie 85 660 546 zł w ten sposób, że kwota 33 223 200 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 52 437 346 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki. Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki serii A, B i C wyniesie 2 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 1 lipca 2021 r., natomiast jej wypłata przez nastąpi 23 lipca 2021 r.

Reklama

Udział Stalproduktu w kapitale zakładowym ZGH "Bolesław" wynosi 94,93%, poinformowano.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)