"Zwyczajne walne zgromadzenie TIM S.A. uchwaliło wysokość dywidendy za rok 2020 w wysokości 48 838 240 zł brutto, co daje kwotę w wysokości 2,2 zł brutto na 1 akcję, z czego kwota w wysokości 26 639 040 zł brutto, to jest: 1,2 zł brutto na 1 akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w tym kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodziła z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym" - czytamy w komunikacie.

Pozostała do wypłaty dywidendy za rok 2020 r kwota w wysokości 22 199 200 zł brutto, tj. 1 zł brutto na 1 akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji TIM 30 czerwca 2021 r (dzień dywidendy).

"Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 13 lipca 2021r. (termin wypłaty dywidendy)" - czytamy dalej.

TIM odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 36,04 mln zł wobec 22,71 mln zł zysku rok wcześniej.TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. W 2020 r. miała 1 065 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)